Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.03.2012 13:39 20/2012 Zarządzenie Nr 20/2012 Burmistrza Miasta Duszniki – Zdrój z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki - Zdrój oraz powołania komisji przetargowej.
12.03.2012 11:15 19/2012 Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie: regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
01.03.2012 09:21 1/2012 ZARZĄDZENIE NR 01/2012 BRUMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ Z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości pogotowia kasowego.
01.03.2012 08:56 16/2012 ZARZĄDZENIE NR 16 /2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ z dnia 24 luty 2012 roku sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie w roku 2012.
28.02.2012 11:58 15/2012 ZARZĄDZENIE Nr 15 /2012r. Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 66/2011 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 18 lipca 2011 w sprawie udostępniania informacji publicznej
30.01.2012 08:59 ZARZĄDZENIE Nr 08/2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ Z DNIA 27-01-2012 r. W sprawie : Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W Dusznikach Zdroju.
26.01.2012 14:48 Zarządzenie nr 7 /2012 Burmistrza Miasta Duszniki -Zdrój z dnia 26 stycznia 2012r. W sprawie: wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań przez organizację pozarządowe, oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2012r.
25.01.2012 08:17 06/2012 Zarządzenie Nr 06/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli stażystów i mianowanych
16.01.2012 14:11 Zarządzenie nr 03/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 12.01.2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
09.01.2012 11:46 Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 04.01. 2012 r. W sprawie: weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki Zdrój w 2012r, powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert oraz w sprawie trybu rozstrzygnięcia tego konkursu.

poprzednia 3 4 5 6 7 8