Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.05.2012 13:46 ZARZĄDZENIA nr 41/2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości lokalowej
24.05.2012 08:48 44/2012 ZARZĄDZENIE Nr 44/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju na potrzeby organizowania wszelkiego rodzaju spotkań.
09.05.2012 14:11 ZARZĄDZENIE NR 40 /2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ z dnia 27 kwietnia 2012 roku sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie w roku 2012.
27.04.2012 08:46 ZARZĄDZENIE NR 38 /2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ z dnia 16 kwietnia 2012 roku sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie w roku 2012
26.04.2012 13:30 Zarządzenie nr 39/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
17.04.2012 08:10 Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 06 kwietnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia „Zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Duszniki-Zdrój na rok szkolny 2012/2013”
10.04.2012 09:22 Zarządzenie nr 32/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30.03.2012r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój
29.03.2012 10:13 26/2012 Zarządzenie Nr 26 /2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 26 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
23.03.2012 10:48 ZARZĄDZENIE NR 24 /2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ z dnia 19 marca 2012 roku sprawie: zmian w planie wydatków w budżecie w roku 2012.
19.03.2012 12:29 Zarządzenie nr 23/2012 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta Duszniki - Zdrój”.

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 następna