Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.08.2012 14:33 69/2012 ZARZĄDZENIE NR 69 /2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ z dnia 31 lipca 2012 roku sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie w roku 2012.
01.08.2012 12:35 Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach- Zdroju Pani Renacie Brodziak
26.07.2012 13:04 66/2012 ZARZĄDZENIE NR 66 /2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ z dnia 20 lipca 2012 roku sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie w roku 2012.
17.07.2012 11:08 65/2012 Zarządzenie nr 65/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie: wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły i placówki oświatowej
11.07.2012 09:05 63/2012 Zarządzenie nr 63/2012 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „ ODBUDOWA UJĘCIA WODY POD ZIELEŃCEM W DUSZNIKACH – ZDROJU”
09.07.2012 11:48 62/2012 Zarządzenie nr 62/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka szkolna".
04.07.2012 09:00 Zarządzenie nr 61/2012 Burmistrza Miasta Duszniki -Zdrój z dnia 3 lipca 2012r. W sprawie: wysokości dotacji w ramach pozakonkursowego trybu przekazywania środków na dofinansowanie realizacji zadań przez organizację pozarządowe, oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2012r.
03.07.2012 10:53 60/2012 ZARZĄDZENIE NR 60/2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ Z DNIA 3 LIPCA 2012 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
29.06.2012 08:38 57/2012 Zarządzenie nr 57/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29 czerwca 2012r.w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju.
28.06.2012 10:34 ZARZĄDZENIA nr 56/2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna