Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.09.2012 14:52 ZARZĄDZENIA nr 80/2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
11.09.2012 08:05 ZARZĄDZENIE NR 79 /2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ z dnia 31 sierpień 2012 roku sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie w roku 2012.
04.09.2012 09:11 77/2012 Zarządzenie nr 77/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie: zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
30.08.2012 13:16 76/2012 Zarządzenie nr 76/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie: określenia terminów i powołania składu komisji stypendialnej dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Duszniki-Zdrój
30.08.2012 11:11 ZARZĄDZENIA nr 73/2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości lokalowej
30.08.2012 11:10 Zarządzenie nr 74/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
22.08.2012 14:58 ZARZĄDZENIE NR 72/2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ Z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
22.08.2012 09:37 ZARZĄDZENIA nr 73/2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości lokalowej
22.08.2012 09:36 Zarządzenie nr 74/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
13.08.2012 12:46 70/2012 ZARZĄDZENIE Nr 70/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna