Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2012 10:37 ZARZĄDZENIE Nr 106/2012 BURMISTRZA Miasta Duszniki Zdrój z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
10.12.2012 10:36 ZARZĄDZENIA nr 105/2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
06.12.2012 08:42 104/2012 ZARZĄDZENIE NR 104/2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIK-ZDRÓJ z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie: zmian do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju
03.12.2012 09:47 102/2012 Zarządzenie nr 102/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
03.12.2012 09:02 100/2012 ZARZĄDZENIE NR 100/2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ Z DNIA 22.11.2012 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans stopień nauczyciela mianowanego.
29.11.2012 07:39 Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu zimowego utrzymania ulic oraz chodników na terenie Gminy Duszniki-Zdrój.
28.11.2012 13:05 101/2012 ZARZĄDZENIE NR 101/2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIK-ZDRÓJ z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: ustanowienie dnia wolnego od pracy
26.11.2012 14:09 ZARZĄDZENIE Nr 99/2012 BURMISTRZA Miasta Duszniki Zdrój z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
26.11.2012 12:58 ZARZĄDZENIE NR 96/2012 Burmistrza Miasta Dusznik-Zdroju z dnia 30 października 2012 r. w sprawie : powołania w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju zespołu ds likwidacji i przekształcenia Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju w gminną spółkę z o. o. oraz przeprowadzenia czynności przygotowawczych.
12.11.2012 15:02 97/2012 Zarządzenie Nr 97/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 02 listopada 2012 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna