Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.01.2013 15:00 Ogłoszenie o wysokości dofinansowania na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki – Zdrój z uwzględnieniem działań profilaktycznych, którego efektem będzie zorganizowanie ogólnodostępnej imprezy sportowo-rekreacyjnej w wybranym dniu wolnym od pracy (sobota/niedziela) w czasie trwania umowy dotacji tj. od 01.01.2013 do 13.12.2013
08.11.2012 12:51 Ogłoszenie - nabór wniosków na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki – Zdrój z uwzględnieniem działań profilaktycznych, którego efektem będzie zorganizowanie ogólnodostępnej imprezy sportowo-rekreacyjnej w wybranym dniu wolnym od pracy (sobota/niedziela) w czasie trwania umowy dotacji tj. od 01.01.2013 do 13.12.2013
24.02.2012 12:35 Ogłoszenie o wyborze ofert na organizację zajęć pozalekcyjnych, z wyłączeniem zajęć sportowych, dla dzieci, młodzieży uzdolnionych, z terenu Gminy Duszniki-Zdrój.
24.02.2012 12:32 Ogłoszenie o wyborze ofert na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki – Zdrój z uwzględnieniem działań profilaktycznych
20.01.2012 15:12 nabór wniosków na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki – Zdrój z uwzględnieniem działań profilaktycznych
20.01.2012 15:09 Nabór wniosków na organizację zajęć pozalekcyjnych, z wyłączeniem zajęć sportowych, dla dzieci, młodzieży uzdolnionych
27.05.2011 10:12 O g ł o s z e n i e Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza nabór wniosków na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki - Zdrój
27.05.2011 10:11 OGŁOSZENIE W sprawie : wysokości dofinansowania zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na rok 2011

poprzednia 1 2 3