Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.08.2020 14:51 Zarządzenie nr 65/2020 z dnia 29.07.2020 r. - rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozaządowe oraz inne podmioty w zakresie polityka społeczna, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
04.08.2020 14:47 Zarządzenie nr 62/2020 z dnia 24.07.2020 r. - weryfikacja formalna ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
02.07.2020 13:02 Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
11.07.2019 15:33 Otwarty konkurs w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn "Organizowanie imprez sportowo-kulturalnych"
18.04.2018 08:11 Otwarty konkurs w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn "Organizowanie imprez sportowo-kulturalnych"
15.01.2018 08:24 Otwarty konkurs w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn "Organizowanie imprez sportowo-kulturalnych"
21.04.2017 09:20 Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
10.02.2016 07:47 Ogłoszenie w sprawie wysokości dofinansowania na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki-Zdrój z uwzględnieniem działań profilaktycznych
25.01.2016 13:49 Nabór wniosków na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki-Zdrój z uwzględnieniem działań profilaktycznych
11.02.2015 08:36 OGŁOSZENIE Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie: wysokości dofinansowania na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki – Zdrój z uwzględnieniem działań profilaktycznych.

1 2 3 następna