Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2019 15:33 Otwarty konkurs w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn "Organizowanie imprez sportowo-kulturalnych"
18.04.2018 08:11 Otwarty konkurs w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn "Organizowanie imprez sportowo-kulturalnych"
15.01.2018 08:24 Otwarty konkurs w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn "Organizowanie imprez sportowo-kulturalnych"
21.04.2017 09:20 Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
10.02.2016 07:47 Ogłoszenie w sprawie wysokości dofinansowania na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki-Zdrój z uwzględnieniem działań profilaktycznych
25.01.2016 13:49 Nabór wniosków na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki-Zdrój z uwzględnieniem działań profilaktycznych
11.02.2015 08:36 OGŁOSZENIE Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie: wysokości dofinansowania na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki – Zdrój z uwzględnieniem działań profilaktycznych.
20.01.2015 08:58 Ogłoszenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza drugi nabór wniosków na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki – Zdrój z uwzględnieniem działań profilaktycznych
12.03.2014 09:20 OGŁOSZENIE Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie: wysokości dofinansowania na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki – Zdrój z uwzględnieniem działań profilaktycznych.
21.02.2014 10:07 O g ł o s z e n i e Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza drugi nabór wniosków na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki – Zdrój z uwzględnieniem działań profilaktycznych.

1 2 3 następna