Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2012 12:23 139/2011 ZARZĄDZENIE NR 139/2011 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji procedury kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Dusznikach Zdroju.
22.12.2011 08:33 nr 136/11 Zarządzenie nr 136/11 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Zakup sprzętu sportowego”.
21.12.2011 13:45 135/2011 Zarządzenie Nr 135/2011 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia normy i okresów używalności umundurowania strażników Straży Miejskiej w Dusznikach-Zdroju
16.12.2011 10:57 134/2011 Zarządzenie Nr 134/2011 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 14 grudnia 2011. w sprawie : ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne
16.12.2011 08:30 132/2011 Zarządzenie Nr 132 /2011 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
14.12.2011 13:02 ZARZĄDZENIE NR 129 /2011 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ Z DNIA 28 listopad 2011 roku sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie w roku 2011.
12.12.2011 15:13 130/2011 Zarządzenie Nr 130/2011 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 09 grudnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju.
24.11.2011 10:35 127/2011 ZARZĄDZENIE Nr 127/2011 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 23.11. 2011 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
24.11.2011 10:05 123/2011 ZARZĄDZENIE Nr 123/2011 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 16.11. 2011 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
24.11.2011 08:37 ZARZĄDZENIE NR 128/2011 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIK ZDROJU z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie : przyznania w trybie pozakonkursowym środków dla Miejskiego Klubu Sportowego ZEM POGOŃ

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna