Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.06.2010 08:07 Uchwała Nr LIII/267/10 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych
27.04.2010 12:06 LII/266/10 Uchwała Nr LII/266/10 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie: * likwidacji Publicznego Gimnazjum Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dusznikach Zdroju, * włączenia Gimnazjum Publicznego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dusznikach Zdroju, * utworzenia oddziałów/klas sportowych w Gimnazjum Publicznym, * zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących na Zespół Gimnazjalno – Lic
27.04.2010 12:02 LII/265/10 Uchwała Nr LII/265/10 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
01.04.2010 09:55 UCHWAŁA Nr LI/264/10 RADY MIEJSKIEJ W Dusznikach Zdroju z dnia 30 marca 2010 r. W sprawie: uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju
01.04.2010 09:53 Uchwała Nr LI/263/10 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystyki, sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach Zdroju, obręb Zieleniec AM-2, AM-3, AM-4.
01.04.2010 09:44 UCHWAŁA NR XL/262 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU z dnia 30 marca 2010 r. W sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/252/09 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju w sp. uchwały budżetowej Gminy Duszniki Zdrój w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy w roku 2010.
25.02.2010 12:47 L/261/10 Uchwała Nr L/261/10 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie: przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
25.02.2010 12:46 L/260/10 UCHWAŁA NR L/260/10 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
25.02.2010 12:44 Uchwała Nr L/259/10 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dusznikach Zdroju, zamiaru włączenia Gimnazjum Publicznego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dusznikach Zdroju, zamiaru utworzenia oddziałów/klas sportowych w Gimnazjum Publicznym, zamiaru zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących na Zespół Gimnazjalno – Licealny.
25.02.2010 12:42 L/258/10 UCHWAŁA NR L/258/10 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki Zdrój.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna