Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.08.2010 10:06 Uchwała Nr LV/277/10 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 27 lipca 2010 r. W sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Duszniki Zdrój.
02.08.2010 10:01 Uchwała Nr LV/276/10 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 27 lipca 2010 r. W sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Duszniki Zdrój.
02.08.2010 09:52 UCHWAŁA NR LV/275/10 RADY MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Duszniki Zdrój lokalu przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy oraz zmian do uchwały Nr X/56/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 maja 2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
01.07.2010 07:50 Uchwała nr LIV/274/10 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: upoważnienia burmistrza Miasta Duszniki Zdrój do podejmowania wszelkich niezbędnych działań w sprawie przygotowania do zbycia nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 239 AM 6 obręb Centrum w celu rozbudowy Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Muzeum Papiernictwa bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 239 AM 6
01.07.2010 07:49 UCHWAŁA NR LIV/273/10 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIAKACH ZDROJU z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie: zmiany w budżecie gminy w roku 2010.
01.07.2010 07:47 UCHWAŁA Nr LIV/272/10 RADY MIEJSKIEJ Duszniki Zdrój z dnia 29 czerwca 2010 roku   w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Duszniki Zdrój za I półrocze
01.07.2010 07:38 UCHWAŁA Nr LIV/271/10 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
01.07.2010 07:37 Uchwała Nr LIV/270/10 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Uchwała Nr LIV/270/10 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju od lipca do października 2010 r.Dusznikach Zdroju od lipca do października 2010 r.
07.06.2010 08:14 Uchwała Nr LIII/269/10 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 maja 2010 r. W sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju kontroli w zakresie robót budowlanych związanych z odwodnieniem budynku oraz rozliczenia tych robót – dot. budynku przy ul. Słowackiego 1 w Dusznikach- Zdroju.Uchwała Nr LIII/269/10 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 maja 2010 r.
07.06.2010 08:09 UCHWAŁA NR LIII/268/10 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/252/09 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 r. w sp. uchwały budżetowej Gminy Duszniki Zdrój w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy w roku 2010.UCHWAŁA NR LIII/268/10 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/252/09 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 r. w sp. uch

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna