Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.11.2010 11:41 UCHWAŁA NR LVIII/286/10 RADY MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
09.11.2010 11:39 UCHWAŁA NR LVIII/281/10 RADY MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Duszniki Zdrój.
09.11.2010 11:37 UCHWAŁA NR LVIII/283/10 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/207/09 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 czerwca 2009 r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Duszniki Zdrój.
03.11.2010 10:09 CHWAŁA NR LVII/285/10 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIAKACH ZDROJU z dnia 27 października 2010 r. W sprawie: zmiany w budżecie gminy w roku 2010.
03.11.2010 10:08 Uchwała  Nr LVIII/284/10 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody  na oddanie nieruchomości w dzierżawę
03.11.2010 09:57 UCHWAŁA Nr LVIII/282/10 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 października 2010 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki Zdrój z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”
05.10.2010 09:17 Uchwała nr LVII/280/10 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 września 2010 roku. w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego zerwania umowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia we Wrocławiu ze Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy Zdroju na finansowanie usług medycznych
05.10.2010 09:13 UCHWAŁA NR LVII/279/10 RADY MIEJSKIEJ DUSZNIKI ZDRÓJ Z DNIA 28 września 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy w roku 2010.
02.09.2010 11:23 UCHWAŁA NR LVI/278/10 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/40/99 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Duszniki Zdrój.
19.08.2010 14:04 Uchwała nr 64/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 4 sierpnia 2010 roku w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju nr XIV/271/10 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna