Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.10.2015 10:22 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza piąty przetarg (przetargi odbyły się 15.01.15r., 19.03.15r., 28.05.2015r.,6.11.2015r.) ustny nieograniczony w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze budynku przy ul. Dworcowej 18 w mieście Duszniki Zdrój, składającego się z dwóch pokoi, kuchni o powierzchni użytkowej 78,70 m2.
08.10.2015 10:20 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza dziesiąty przetarg (przetargi odbyły się w dniu 26.06.14r., 7.08.14r., 18.09.14r., 30.10.14r., 4.12.14r., 15.01.15r., 19.03.15r.,28.05.15r.,6.08.15r.) ustny nieograniczony w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego na pierwszym piętrze budynku przy ul. Wojska Polskiego 43 w mieście Duszniki Zdrój, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju o powierzchni użytkowej 45,90 m2.
21.07.2015 12:05 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza dziewiąty przetarg (przetargi odbyły się w dniu 26.06.14r., 7.08.14r., 18.09.14r., 30.10.14r., 4.12.14r., 15.01.15r., 19.03.15r.,28.05.15r.) ustny nieograniczony w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego na pierwszym piętrze budynku przy ul. Wojska Polskiego 43 w mieście Duszniki Zdrój
23.06.2015 08:22 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza czwarty przetarg (przetargi odbyły się 15.01.15r., 19.03.15r., 28.05.2015r.) ustny nieograniczony w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze budynku przy ul. Dworcowej 18 w mieście Duszniki Zdrój, składającego się z dwóch pokoi, kuchni o powierzchni użytkowej 78,70 m2
23.06.2015 08:21 OSIEDLE MIEJSKA GÓRKA !!! Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza jedenasty przetarg (przetargi odbyły się 12.12.13r., 13.02.14r., 25.04.14r., 12.06.14r., 4.09.14r., 16.10.14r., 4.012.14r., 12.02.15r., 19.03.15r., 14.05.15r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 448/6 o pow. 755 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego. Cena wywoławcza 44 000 zł Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2015 r. o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju /sala nr 17/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5 000 zł do kasy Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju lub na konto Nr 05 9523 10110200 0329 2002-0023 do dnia 03.08.2015r. Pieniądze w dniu 03.08.2015r. muszą być na koncie Urzędu Miasta. Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wym
23.06.2015 08:20 OSIEDLE MIEJSKA GÓRKA !!! Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza jedenasty przetarg (przetargi odbyły się 12.12.13r., 13.02.14r., 25.04.14r., 12.06.14r., 4.09.14r., 16.10.14r., 4.012.14r., 12.02.15r., 19.03.15r., 14.05.15r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 448/7 o pow. 979 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego. Cena wywoławcza 58 000 zł Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2015 r. o godzinie 10.30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju /sala nr 17/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5 000 zł do kasy Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju lub na konto Nr 05 9523 10110200 0329 2002-0023 do dnia 03.08.2015r. Pieniądze w dniu 03.08.2015r. muszą być na koncie Urzędu Miasta. Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wym
23.06.2015 08:20 ATRAKCYJNA DZIAŁKA W DZIELNICY PODGÓRZE Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza szósty przetarg (przetargi odbyły się 7.08.14r., 18.09.14r., 30.10.14r., 4.12.14r., 12.02.15r.) ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 21/3 o pow. 2313 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Podgórze (AM-2). Nieruchomość oznaczona jest w „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem MN/U - teren zabudowy mieszkaniowo usługowej. Cena wywoławcza 166 000 zł Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2015 r. o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju /sala nr 17/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 000 zł. do kasy Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju lub na konto Nr 05 9523 10110200 0329 2002-0023 do dnia 03.08.2015r. Pieniądze w dniu 03.08.2015r. muszą być na koncie Urzędu Miasta. Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej. Korzystanie z wszelkich u
23.06.2015 08:19 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza trzeci przetarg (przetargi odbyły się 27.11.14r., 30.12.14r.) ustny nieograniczony w celu sprzedaży lokalu użytkowego nr 1A położonego na parterze budynku przy ul. Kłodzkiej 6 w mieście Duszniki Zdrój, składającego się z pięciu pomieszczeń o powierzchni użytkowej 95,80 m2. Wraz ze sprzedażą lokalu następuje sprzedaż na współwłasność części wspólnych budynku oraz części gruntu działki nr 170/12 AM-5 obręb Centrum o pow. 215 m2 w udziale wynoszącym 2620/10000 (26,20 %). Cena wywoławcza: 151 000 zł Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2015 r. o godzinie 11.30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Dusznikach Zdroju /nr 17/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 000 zł na konto BS Kłodzko oddział Duszniki Zdrój Nr 05 9523 10110200 0329 2002-0023 do dnia 03.08.2015 r. Pieniądze w dniu 03.08.2015 r. muszą być na koncie Urzędu Miasta. Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej. Burmistrz Miasta Duszniki-Zdr
23.06.2015 08:17 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego na drugim piętrze budynku przy ul. Krakowskiej 12 w mieście Duszniki Zdrój, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki o powierzchni użytkowej 30,10 m2. Wraz ze sprzedażą lokalu następuje sprzedaż na współwłasność części wspólnych budynku oraz oddanie w użytkowanie wieczyste części gruntu z działki nr 442 AM-8 obręb Centrum o pow. 351 m2, w udziale wynoszącym 320/10 000 Cena wywoławcza: 43 000 zł w tym: - lokal 42 000 zł - grunt 1 000 zł Ponieważ grunt jest oddawany w użytkowanie wieczyste nabywca płaci 20 % wylicytowanej wartości gruntu + 23 % VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2015 r. o godzinie 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Dusznikach Zdroju /nr 17/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5 000 zł na konto BS Kłodzko oddział Duszniki Zdrój Nr 05 9523 10110200 0329 2002-0023 do dnia 03.08.2015 r
21.05.2015 09:45 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza drugi przetarg (I-szy odbył się w dniu 7.05.15r.) ustny nieograniczony w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3a położonego na pierwszym piętrze budynku przy ul. Słowackiego 36 w mieście Duszniki Zdrój

poprzednia 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 następna