Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.06.2016 08:56 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza drugi przetarg (I-szy odbył się 2.06.16r.) ustny nieograniczony w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1a położonego na parterze budynku przy ul. Zamkowej 14 w mieście Duszniki Zdrój, składającego się z pokoju + kuchnia, przedpokoju, wc o powierzchni użytkowej 25,30 m2
06.05.2016 10:46 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza piąty przetarg (przetargi odbyły się 4.12.14r., 12.02.15r.. 15.12.15r.,25.02.16r.) ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 203/3 o pow. 976 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum (AM-6).
04.05.2016 08:37 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1a położonego na parterze budynku przy ul. Zamkowej 14 w mieście Duszniki Zdrój, składającego się z pokoju + kuchnia, przedpokoju, wc o powierzchni użytkowej 25,30 m2. Wraz ze sprzedażą lokalu następuje sprzedaż na współwłasność części wspólnych budynku oraz części gruntu działki nr 176/5 AM-5 obręb Centrum o pow. 155 m2 w udziale wynoszącym 420/10000 (4,20 %).
27.04.2016 14:28 VW TRANSPORTER - drugi przetarg na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy
15.04.2016 12:44 PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY na „Dzierżawę kortów tenisowych” - MOKiS
30.03.2016 13:32 VW TRANSPORTER - przetarg na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy
30.03.2016 13:29 LUBLIN II - drugi przetarg na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy
25.03.2016 10:23 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej w skład, której wchodzą dwie działki oznaczonych geodezyjnie: - nr 96 o powierzchni 248 m2, zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni 193,4 m2 - nr 111 o powierzchni 1 641 m2 – niezabudowana, położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum (AM-4)
23.02.2016 08:58 LUBLIN II- przetarg na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy
07.01.2016 12:02 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza czwarty przetarg (przetargi odbyły się 4.12.14r., 12.02.15r.. 15.12.15r.) ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 203/3 o pow. 976 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum (AM-6)

poprzednia 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 następna