Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2018 14:15 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 30/1 AM2 o pow. 2476 m2 w Dusznikach-Zdroju obręb Zieleniec
15.06.2018 10:58 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Dusznikach-Zdroju ul. Krakowskiej 10, w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego na czwartym piętrze (poddaszu) budynku przy ul. Krakowskiej 10 w mieście Duszniki Zdrój, składającego się z pokoju oraz pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 11,80 m2
24.05.2018 11:22 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z drzewostanem oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 140 AM4 o pow. 5155 m2 oraz działka nr 179 AM5 o pow. 493 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Zdrój.
21.05.2018 08:59 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza piąty przetarg (przetargi odbyły się 28.04.16r., 23.06.16r.,22.12.16r.,6.04.2017r.) ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej w skład, której wchodzą dwie działki oznaczonych geodezyjnie: - nr 96 o powierzchni 248 m2, zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni 193,4 m2 - nr 111 o powierzchni 1 641 m2 – niezabudowana, położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum (AM-4), dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1K/00044569/5. Nieruchomości oznaczone są w „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem MN/U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej
07.05.2018 10:00 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Dusznikach-Zdroju ul. Krakowskiej 10, w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego na czwartym piętrze (poddaszu) budynku przy ul. Krakowskiej 10 w mieście Duszniki Zdrój, składającego się z pokoju oraz pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 11,80 m2
07.05.2018 09:59 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego na pierwszym piętrze budynku przy ul. Zdrojowej 44 w mieście Duszniki Zdrój, składającego się z pokoju, kuchni, przedpokoju o powierzchni użytkowej 16,40 m2. Wraz ze sprzedażą lokalu następuje sprzedaż pomieszczenia przynależnego - piwnicy o powierzchni użytkowej 5,20 m², łączna powierzchnia użytkowa mieszkania wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 19,20 m²
28.03.2018 14:18 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza ósmy przetarg (przetargi odbyły się 25.08.16r., 1.12.2016r., 6.04.2017r., 8.06.2017r.,7.12.2017r.,22.03.17r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 448/9 o pow. 1180 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego.
28.03.2018 14:14 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza szósty przetarg (przetargi odbyły się 28.04.16r., 23.06.16r., 22.12.16r., 6.04.17r., 29.06.17r., 28.12.17r.) ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej w skład, której wchodzą dwie działki oznaczonych geodezyjnie: - nr 96 o powierzchni 248 m2, zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni 193,4 m2 - nr 111 o powierzchni 1 641 m2 – niezabudowana, położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum (AM-4), dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1K/00044569/5. Nieruchomości oznaczone są w „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem MN/U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
14.03.2018 09:29 STAR/JELCZ przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż, ruchomości stanowiącej własność Gminy Duszniki-Zdrój /III/
22.02.2018 11:36 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza siódmy przetarg (przetargi odbyły się 25.08.16r., 1.12.2016r., 6.04.2017r., 8.06.2017r.,7.12.2017r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 448/9 o pow. 1180 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego.

poprzednia 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 następna