Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.09.2018 08:46 DZK - przetarg na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2018 roku
05.04.2018 13:08 DZK - przetarg na sprzedaż drewna wielko i średniowymiarowego w 2018 roku
04.11.2016 08:50 DZK - Ogłoszenie o naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkurs horyzontalny – nabór na OSI.” w celu wspólnej realizacji projektu - UNIEWAŻNIENIE
07.07.2016 15:26 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 448/1, 448/2, 448/6, 448/7, 448/8, 448/9, położonych w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka
07.07.2016 15:22 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 416/3 o pow. 1722 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum (AM-14).
07.07.2016 15:17 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 416/1, 417/1, 417/2 o pow. 1364 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum (AM-14).
18.09.2012 14:06 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przygotowania i realizacji zajeć sportowych przez trenera prowadzonych w ramach Zielonej Ścieżki Zdrowia. „ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA” projekt realizowany w ramach Mikroprojektu nr PL 3.22/3.3.02/11.02.835
18.09.2012 14:02 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przygotowania merytorycznego oraz przeprowadzenie wykładu dla uczestników projektu Zielona Ścieżka Zdrowia. „ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA” projekt realizowany w ramach Mikroprojektu nr PL 3.22/3.3.02/11.02.835 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013
18.09.2012 13:57 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. tłumaczenia materiałów tekstowych dla uczestników warsztatów Zielona Ścieżka Zdrowia. „ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA” projekt realizowany w ramach Mikroprojektu nr. PL 3.22/3.3.02/11.02.835 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RepublikaCzeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013
18.09.2012 13:54 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. usługi przewodnickiej dla uczestników seminarium projektu Zielona Ścieżka Zdrowia. „ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA” projekt realizowany w ramach Mikroprojektu nr. PL 3.22/3.3.02/11.02.835 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RepublikaCzeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013

1 2 3 następna