Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.05.2018 07:46 RTI-OS.6220.11.2017 Burmistrz Szczytnej - Zawiadomienie i Decyzja dot. braku potrzeby oceny oddziaływania na środowisko Budowy dwóch zbiorników przy cieku w Leśnictwie Zdrój
26.04.2018 10:27 Został niespełna miesiąc na złożenie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu PROW 2014-2020
05.04.2018 13:52 Burmistrz Szczytnej - zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzania oceny działania na środowisko oraz o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkach dla przedsięwzięcia "Budowa dwóch zbiorników przy cieku w Leśnictwie Zdrój"
20.02.2018 13:27 Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w sprawie naboru kandydatów do Korpusu Urzędników Wyborczych
26.03.2018 11:56 „Znalezione zgubione zwierzęta-Kotlina Kłodzka”
27.02.2018 10:34 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego RTI-OS.6220.11.2017 - Burmistrz Szczytnej
26.02.2018 12:58 Zeznania Podatkowe za 2017 rok
19.01.2018 08:46 UWAGA! Zagrożenie ASF!
01.12.2017 08:25 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejim Województwa Dolnośląskiego uchwał: XXXVIII/1255/17 i XL/1330/17
28.11.2017 14:05 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 15 grudnia 2017 r., dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna