Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2018 11:48 KOMUNIKAT W SPRAWIE WODY
15.11.2018 14:16 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA DS. GOSPODAROWANIA ODPADAMI
07.11.2018 12:45 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DREWNA
15.10.2018 08:37 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznej wiadomości: „Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu”
12.10.2018 14:15 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci
22.06.2018 15:09 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Duszniki-Zdrój.
07.05.2018 07:46 RTI-OS.6220.11.2017 Burmistrz Szczytnej - Zawiadomienie i Decyzja dot. braku potrzeby oceny oddziaływania na środowisko Budowy dwóch zbiorników przy cieku w Leśnictwie Zdrój
26.04.2018 10:27 Został niespełna miesiąc na złożenie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu PROW 2014-2020
05.04.2018 13:52 Burmistrz Szczytnej - zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzania oceny działania na środowisko oraz o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkach dla przedsięwzięcia "Budowa dwóch zbiorników przy cieku w Leśnictwie Zdrój"
20.02.2018 13:27 Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w sprawie naboru kandydatów do Korpusu Urzędników Wyborczych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna