Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.11.2017 14:05 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 15 grudnia 2017 r., dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
04.10.2017 14:46 OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 29 września 2017 r. o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r.
19.09.2017 09:51 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.40.2017.GM2 dot. podłączenia kompleksu wojskowego do gminnej kanalizacji
19.07.2017 12:22 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.40.2017.GM2 dot. podłączenia kompleksu wojskowego do kanalizacji sanitarnej
18.07.2017 13:13 Uchwała nr 4071/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipa 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
14.07.2017 12:25 Harmonogram odbioru odpadów segregowanych w workach z wyszczególnieniem ulic na II półrocze 2017 r.
22.06.2017 15:06 Obwieszczenie DZK w Dusznikach-Zdroju - Taryfy dotyczące zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków
09.05.2017 14:55 Konsultacje społeczne o zmianie nazw ulic: Karola Świerczewskiego i Hanki Sawickiej
05.05.2017 12:56 Komunikat w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w roku 2017
18.04.2017 13:35 Dni Dusznik-Zdroju 2017

poprzednia 1 2 3 następna