Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.04.2019 11:03 RT.OS. 2502/4/2019 54730 Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.421.84.2019.PŁ
26.03.2019 14:25 54259 RT.OS 2031/3/2019 Obwieszczenie nr WR.ZUZ.4.421.68.2019.AK z dnia 21.03.2019r. dot. udzielenia firmie P.H.U. REMONT sp.j. Jarosław Binek, Krzysztof Zwierz pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych znajdujących się w zasięgu rzeki Bystrzycy Dusznickiej.
21.03.2019 15:09 54085 RT.OS. 1857/3/2019 "Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego"
21.03.2019 08:15 BZ.68.3.2019.RW Pismo Wojewody Dolnośląskiego w sprawie składowania odpadów kierowane do właścicieli gruntów i innych nieruchomości.
20.02.2019 11:31 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. TECHNICZNYCH
05.02.2019 11:11 GŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. TECHNICZNYCH - DZK DUSZNIKI-ZDRÓJ
24.01.2019 07:49 Informacja z dnia 24.01.2018 r. GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu o przekroczeniu PM10
23.01.2019 07:59 Informacja z dnia 23.01.2018 r. GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu o przekroczeniu PM10
22.01.2019 08:03 Informacja z dnia 22.01.2018 r. GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu o przekroczeniu PM10
21.01.2019 08:40 Informacja z dnia 20.01.2018 r. GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu o przekroczeniu PM10

1 2 3 4 5 6 następna