Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.06.2022 14:52 63/2022 Zarządzenie nr 63/2022 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 17.06.2022 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Duszniki-Zdrój.
09.06.2022 11:13 61/2022 Zarządzenie nr 61/2022 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 09.06.2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
31.05.2022 11:10 60/2022 Zarządzenie nr 60/2022 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31.05.2022 roku w sprawie badania satysfakcji Klientów Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju, w sprawie szkolenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju, w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
31.05.2022 11:08 59/2022 Zarządzenie nr 59/2022 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31.05.2022 roku w sprawie zakazu stosowania dmuchaw spalinowych na Tereniach miasta Duszniki-Zdrój.
30.05.2022 09:01 57/2022 Zarządzenie nr 57/2022 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30.05.2022 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy w roku 2022.
26.05.2022 14:12 56/2022 Zarządzenie nr 56/2022 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 26.05.2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat.
25.05.2022 14:21 55/2022 Zarządzenie nr 55/2022 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 25.05.2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
25.05.2022 14:18 54/2022 Zarządzenie nr 54/2022 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 25.05.2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
19.05.2022 08:58 53/2022 Zarządzenie nr 53/2022 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 19.05.2022 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy w roku 2022.
18.05.2022 15:15 52/2022 Zarządzenie nr 52/2022 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 18.05.2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2022 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.

1 2 3 4 5 6 następna