Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.03.2020 09:46 XIX/126/20 Uchwała Nr XIX/126/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
05.03.2020 09:44 XIX/125/20 Uchwała Nr XIX/125/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.
05.03.2020 09:43 XIX/124/20 Uchwała Nr XIX/124/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2020.
05.03.2020 09:42 XIX/123/20 Uchwała Nr XIX/123/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
05.03.2020 09:41 XIX/122/20 Uchwała Nr XIX/122/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki-Zdrój.
05.03.2020 09:39 XIX/121/20 Uchwała Nr XIX/121/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
12.02.2020 10:29 XVIII/119/20 Uchwała Nr XVIII/119/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.
12.02.2020 10:29 XVIII/120/20 Uchwała Nr XVIII/120/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2020.
12.02.2020 10:28 XVIII/118/20 Uchwała Nr XVIII/118/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
12.02.2020 10:27 XVIII/117/20 Uchwała Nr XVIII/117/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

1 2 następna