Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.05.2017 11:54 41/2017 Zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2017
27.04.2017 15:28 40/2017 Zarządzenie 40/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwoerdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków złozonego przez Dusznicki Zakład Komunalny sp. z o.o. w Dusznikach-Zdroju
26.04.2017 14:54 39/2017 Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
24.04.2017 11:51 38/2017 Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2017
13.04.2017 10:32 37/2017 Zarządzenie 37/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki-Zdrój oraz powołania komisji przetargowej.
11.04.2017 11:30 36/2017 Zarządzenie 36/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie: ustanowienie dnia wolnego od pracy
11.04.2017 10:56 35/2017 Zarządzenie 35/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój
06.04.2017 11:12 34/2017 Zarządzenie nr 34/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
05.04.2017 11:09 33/2017 Zarządzenie 33/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Duszniki-Zdrój
31.03.2017 14:25 32/2017 Zarządzenie 32/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowowści

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna