Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.05.2017 09:00 51/2017 Zarządzenie nr 50/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2017
29.05.2017 11:08 50/2017 Zarządzenie nr 50/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju
29.05.2017 10:58 Zarządzenie nr 49/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji pracy Przedszola w Dusznikach-Zdroju
25.05.2017 09:50 48/2017 Zarządzenie nr 48/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
22.05.2017 12:23 47/2017 Zarządzenie nr 47/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
19.05.2017 15:20 46/2017 Zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
19.05.2017 14:29 45/2017 Zarządzenie nr 45/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
15.05.2017 09:50 44/2017 Zarządzenie nr 44/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju
12.05.2017 10:05 43/2017 Zarządzenie nr 43/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków złożonego przez Zakład Komunalny sp. z o.o. w Dusznikach-Zdroju
09.05.2017 08:07 42/2017 Zarządzenie nr 42/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 139/20111w sprawie wprowadzenia intrukcji procedury kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju zmienionym Zarządzeniem nr 34/2013 r. Burmistrza Maista Duszniki-Zdrójz dnia 3 kwietnia 2013r. oraz Zarządzeniem nr 51/2016 r. Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 05 maja 2016 r.

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna