Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.02.2017 11:08 9/2017 Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju
23.01.2017 11:07 8/2017 Zarządzenie Nr 8/2017 burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli stażystów
19.01.2017 15:12 7/2017 Zarządzenie Nr 7/2017 burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej
19.01.2017 10:19 6/2017 Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
04.01.2017 09:45 5/2017 Zarządzenie Nr 5/2017 burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego
03.01.2017 11:43 4/2017 Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2017 w zakresie polityki społecznej, powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert oraz w sprawie trybu rozstrzygnięcia tego konkursu
03.01.2017 10:39 3/2017 Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta DUsnziki-Zdrój w roku 2017 w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert oraz w sprawie trybu rozstrzygnięcia tego konkursu
03.01.2017 09:20 2/2017 Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta DUsnziki-Zdrój w roku 2017 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert oraz w sprawie trybu rozstrzygnięcia tego konkursu
02.01.2017 09:16 1/2017 Zarządzenie Nr 1/2017 burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

poprzednia 6 7 8 9 10 11