Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.02.2017 09:31 20/2017 Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju
28.02.2017 08:01 19/2017 Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie miasta w roku 2017
27.02.2017 12:05 18/2017 Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
23.02.2017 11:17 17/2017 Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podania wysokości datacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2017 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
23.02.2017 10:16 16/2017 Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podania wysokości datacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2017 w zakresie polityki społecznej
23.02.2017 09:12 15/2017 Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podania wysokości datacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2017 w zakresie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
17.02.2017 13:51 13/2017 Zarządzenie nr 13/2017 Burmiatrza Maista Duszniki - Zdrój z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Dusznikach - Zdroju
13.02.2017 15:03 12/2017 Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2017
10.02.2017 11:40 11/2017 Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Dusznikach - Zdroju
09.02.2017 14:27 10/2017 Zarządzenie Nr 10/2017 burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 następna