Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.06.2016 12:15 Uchwała Nr XXVIII/123/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 5 października 2000 r. w sprawie: szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzinzajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
03.06.2016 12:14 Uchwała Nr XXVIII/124/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 5 października 2000 r. w sprawie: zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
03.06.2016 12:11 Uchwała Nr XXVIII/125/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 5 października 2000 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Miasta do zawarcia umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
03.06.2016 12:11 Uchwała Nr XXVIII/126/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 5 października 2000 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Miasta do zawarcia umowy dotacjiz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
03.06.2016 12:10 Uchwała Nr XXVIII/127/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 5 października 2000 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Miasta do zawarcia umowy dotacjiz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
03.06.2016 12:09 Uchwała Nr XXVIII/128/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 5 października 2000 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Miasta do zawarcia umowy dotacjiz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
03.06.2016 12:08 Uchwała Nr XXIX/129/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 października 2000 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2000.
03.06.2016 12:06 Uchwała Nr XXIX/130/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 października 2000 r. w sprawie: likwidacji Związku Międzygminnego "Konsorcjum Turystyczna Szóstka".
03.06.2016 12:04 Uchwała Nr XXIX/131/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 października 2000 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Duszniki Zdrój do międzygminnego porozumienia w sprawie kompleksowego rozwiązania godpodarki odpadami na terenie powiatu kłodzkiego.
03.06.2016 12:03 Uchwała Nr XXX/132/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie wydatków oświatowych nie znajdujący pokrycia w planowanych dochodach miasta Duszniki Zdrój.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna