Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.06.2016 12:31 Uchwała Nr XXVI/113/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie: stałych obwodow do głosowania na obszarze miasta Duszniki Zdrój.
03.06.2016 12:30 Uchwała Nr XXVI/114/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie: realizacji zadania p.n. "Odbudowa Parku Zdrojowego w Dusznikach Zdroju".
03.06.2016 12:29 Uchwała Nr XXVI/115/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie: realizacji zadania p.n. "Rekonstrukcja i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla m. Duszniki Zdrój".
03.06.2016 12:28 Uchwała Nr XXVI/116/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie: wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach w Dusznikach Zdroju.
03.06.2016 12:27 Uchwała Nr XXVII/117/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 08 września 2000 r. w sprawie: upoważnienia dla Zarządu Miasta zaciągnięcia zobowiązania finansowego.
03.06.2016 12:26 Uchwała Nr XXVII/118/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 08 września 2000 r. w sprawie: utworzenia spółi z ograniczoną odpowiedzialnością z większościowym udziałem Gminy Duszniki Zdrój.
03.06.2016 12:24 Uchwała Nr XXVIII/119/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 27 września 2000 r. w sprawie: założenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Dusznikach Zdroju.
03.06.2016 12:23 Uchwała Nr XXVIII/120/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 27 września 2000 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2000. Na podstawie ar. 18 ust 2 pkt 4 ustawy 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 poz. 74 1996r. z późniejszymi zmianami / oraz art. 128 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami /.
03.06.2016 12:18 Uchwała Nr XXVIII/121/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 5 października 2000 r. w sprawie: tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
03.06.2016 12:17 Uchwała Nr XXVIII/122/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 5 października 2000 r. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna