Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.06.2016 12:55 Uchwała Nr XXI/93/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie: opinii dotyczącej wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych - gminnych na terenie Gminy miejskiej Duszniki Zdrój.
03.06.2016 12:53 Uchwała Nr XXI/95/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie: prowadzenia przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dusznikach Zdroju gospodarki finansowej na zasadach jednostki budżetowej.
03.06.2016 12:53 Uchwała Nr XXI/94/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
03.06.2016 12:51 Uchwała Nr XXI/96/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2000.
03.06.2016 12:50 Uchwała Nr XXII/97/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 25 kwietnia 2000 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2000
03.06.2016 12:49 Uchwała Nr XXII/98/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 25 kwietnia 2000 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
03.06.2016 12:48 Uchwała Nr XXII/99/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 25 kwietnia 2000 r. w sprawie: zmiany do uchwały nr XX/85/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 1 marca 2000r.
03.06.2016 12:47 Uchwała Nr XXII/100/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 25 kwietnia 2000 r. w sprawie: zmiany do uchwały nr XX/88/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 01 marca 2000 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Dusznikach Zdroju.
03.06.2016 12:46 Uchwała Nr XXII/101/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 25 kwietnia 2000 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta.
03.06.2016 12:45 Uchwała Nr XXIII/102/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie: realizacji zadania (nr 4061) p.n. "Remont drogi gminnej ul. Chopina w Dusznikach Zdroju".

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna