Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2016 15:51 Uchwała Nr XLI/191/2001 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 września 2001 r. w sprawie: ustalenia wysokości za świadczenia w Przedszkolu Publicznym z Grupą Żłobkową.
02.06.2016 15:50 Uchwała Nr XLI/192/2001 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 września 2001 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2001.
02.06.2016 15:48 Uchwała Nr XLI/193/2001 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 września 2001 r. w sprawie: ustalenia opłat administracyjnych za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.
02.06.2016 15:47 Uchwała Nr XLII/194/2001 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2001.
02.06.2016 15:45 Uchwała Nr XLII/195/2001 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Miasta Duszniki Zdrój umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Remont i modernizacja boiska sportowego z zapleczem" w Dusznikach Zdroju.
02.06.2016 15:42 Uchwała Nr XLII/196/2001 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
02.06.2016 15:40 Uchwała Nr XLIII/197/2001 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie: określenia ceny skupu 1q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego.
02.06.2016 15:39 Uchwała Nr XLIII/198/2001 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie: opłaty miejscowej.
02.06.2016 15:37 Uchwała Nr XLIII/199/2001 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie: stawek podatku od nieruchomości na rok 2002.
02.06.2016 15:34 Uchwała Nr XLIII/200/2001 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zastosowanie przez Przewodniczącego Zarządu Miasta Duszniki-Zdrój bonifikaty od opłat tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna