Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2016 09:38 Uchwała Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 22 października 2003 w sprawie: zmiany uchwały nr III/28/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2003.
02.06.2016 09:36 Uchwała Nr XV/80/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28 listopada 2003 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach Zdroju w obrębie Zieleniec.
02.06.2016 09:34 Uchwała Nr XV/81/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28 listopada 2003 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, usługi turystyki i rekreacji w Dusznikach Zdroju w obrębie Zieleniec AM-2.
02.06.2016 09:32 Uchwała Nr XV/82/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28 listopada 2003 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta za rok 2003.
02.06.2016 09:31 Uchwała Nr XV/83/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28 listopada 2003 w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 r.
02.06.2016 09:30 Uchwała Nr XV/84/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28 listopada 2003 w sprawie: określenia ceny skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2004 r.
02.06.2016 09:28 Uchwała Nr XV/85/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28 listopada 2003 w sprawie: określenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2004 r.
02.06.2016 09:20 Uchwała Nr XV/86/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28 listopada 2003 w sprawie: ustalenia strefu płatnego parkowania.
02.06.2016 09:18 Uchwała Nr XV/87/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28 listopada 2003 w sprawie: poboru opłaty miejscowej w roku 2004.
02.06.2016 09:17 Uchwała Nr XV/88/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28 listopada 2003 w sprawie: ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie miasta Duszniki Zdrój terminu płatności oraz sposobu jego poboru.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna