Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2016 10:31 Uchwała Nr VII/49/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 09 kwietnia 2003 w sprawie: wyznaczenia dwóch członków Rady Miejskiej do miejskiego zespołu powołanego do spraw opracowania założeń do gminnego programu gospodarki odpadami.
02.06.2016 10:29 Uchwała Nr VII/50/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 09 kwietnia 2003 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki Zdrój.
02.06.2016 10:28 Uchwała Nr VIII/51/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 kwietnia 2003 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002.
02.06.2016 10:26 Uchwała Nr VIII/52/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 kwietnia 2003 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
02.06.2016 10:25 Uchwała Nr VIII/53/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 kwietnia 2003 w sprawie: zmiany do uchwały nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 luty 2003r. w sprawie uchwalenia Sttutu Miasta Duszniki Zdrój.
02.06.2016 10:23 Uchwała Nr IX/54/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 maja 2003 w sprawie: zmian do uchwały nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Duszniki Zdrój.
02.06.2016 10:22 Uchwała Nr IX/55/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 maja 2003 w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
02.06.2016 10:21 Uchwała Nr IX/56/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 maja 2003 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarwania przestrzennego miasta Duszniki Zdrój.
02.06.2016 10:19 Uchwała Nr IX/57/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 maja 2003 w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2003.
02.06.2016 10:15 Uchwała Nr XI/58/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 czerwca 2003 w sprawie: uznania skargi Prezesa Oddziału Regionu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży "Młodzież Polska" za bezzasadną.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna