Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2016 11:20 Uchwała Nr V/39/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 lutego 2003 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktzki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.
02.06.2016 11:17 Uchwała Nr V/40/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 lutego 2003 w sprawie: liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Duszniki Zdrój punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
02.06.2016 11:12 Uchwała Nr V/41/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 lutego 2003 w sprawie: zmiany do uchwały nr I/4/2002 Rady Miejskiej w Dusznikikach Zdroju z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie powołania komisji stałych oraz ustalenia ich składów osobowych.
02.06.2016 11:10 Uchwała Nr V/42/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 lutego 2003 w sprawie: zmiany do uchwały nr II/21/2002 Rady Miejskiej w Dusznikikach Zdroju z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie diet i zwrotów kosztów podrózy dla radnych.
02.06.2016 11:05 Uchwała Nr V/43/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 lutego 2003 w sprawie: wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Miasta.
02.06.2016 10:47 Uchwała Nr VI/44/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 marca 2003 w sprawie: Powołania komisji stypendialnej i regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę.
02.06.2016 10:46 Uchwała Nr VI/45/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 marca 2003 w sprawie: zmian do uchwały Rady Miejskiej nr LII/237/2002r. z dnia 23 września 2002 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
02.06.2016 10:37 Uchwała Nr VI/46/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 marca 2003 w sprawie: zmian w budżecie gminy Duszniki Zdrój na rok 2003.
02.06.2016 10:34 Uchwała Nr VI/47/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 marca 2003 w sprawie: zmiany do uchwały nr I/4/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie powołania komisji stałych oraz ustalenia ich składów osobowych
02.06.2016 10:33 Uchwała Nr VII/48/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 09 kwietnia 2003 w sprawie: zatwierdzenia delegata na Zgromadzenie Ogólne stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna