Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2016 11:37 Uchwała nr XXVI/139/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie: poboru opłaty miejscowej w roku 2005.
01.06.2016 11:34 Uchwała nr XXVI/140/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 r.
01.06.2016 11:33 Uchwała nr XXVI/141/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie: ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie miasta Duszniki Zdrój terminu płatności oraz sposobu jego poboru.
01.06.2016 11:32 Uchwała nr XXVI/142/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie: określenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2005.
01.06.2016 11:31 Uchwała nr XXVI/143/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie: określenia ceny skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2005 r.
01.06.2016 11:30 Uchwała nr XXVI/144/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie: zmiany do uchwały nr XXV/137/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 października 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008.
01.06.2016 11:27 Uchwała nr XXVII/145/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2004.
01.06.2016 11:25 Uchwała nr XXVII/146/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie: realizacji zdania pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska w zakresie odpowiadającym potrzebom Starostwa Powiatowego w Kłodzku.
01.06.2016 11:23 Uchwała nr XXVII/147/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie: zmiany do uchwały nr XXVI Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 12 listopada 2004r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na terenie Duszniki Zdrój, terminu płatności oraz sposobu jego poboru.
01.06.2016 11:21 Uchwała nr XXVII/148/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie: zmian do uchwały nr XXVI/138/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach zdroju z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna