Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2016 09:37 Uchwała nr XL/205/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 . w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na porycie kosztów pogrzebu.
01.06.2016 09:37 Uchwała nr XL/206/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie: zasad zwrotu udzielonych zasiłków okresowych, celowych lub pomocy rzeczowej przyznanych pod warunkiem zwrotu w gminie Duszniki Zdrój.
01.06.2016 09:34 Uchwała nr XL/207/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie: udzielania pomocy w formie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnzjalnych w gminie miejskiej Duszniki Zdrój.
01.06.2016 09:33 Uchwała nr XLI/208/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie: określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Gminie Duszniki Zdrój tworzących nowe miejsca pracy.
01.06.2016 09:29 Uchwała nr XLI/209/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie: wyrażenia negatywnej opinii zamiarom likwidacji połączenia kolejowego na odcinku Kłodzku - Kudowa Zdrój.
01.06.2016 09:17 Uchwała nr XLII/210/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: wyrażenia opinii odnośnie przedstawionego przez Radę Powiatu Kłodzkiego projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/237/2004 z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju z późn. zm.
01.06.2016 09:16 Uchwała nr XLII/211/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: wyrażenia opinii odnośnie przydstawionego przez Radę Powiatu Kłodzkiego projektu uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju poprzez likwidację oddziału ginekologiczno - położniczego, oddziału neonatologicznego i oddziału chirurgii ogólej oraz poradni: dermatologicznej, neurologicznej, zdrowia psychicznego, okulistycznej, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.
01.06.2016 09:14 Uchwała nr XLII/212/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: budżetu miasta na rok 2006.
01.06.2016 09:08 Uchwała nr XLII/213/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2005.
01.06.2016 09:07 Uchwała nr XLII/214/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: zmiany do uchwały nr XL/201/205 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r w sprawie stawek od środków transportowych na rok 2006.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna