Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2016 09:53 Uchwała nr XL/195/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 . w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach Zdroju, obręb Zieleniec AM-2, AM-3, AM-4.
01.06.2016 09:51 Uchwała nr XL/196/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 . w sprawie zmiany do uchwały Nr I42002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie powołania komisji stałych oraz ustalenia ich składów osobowych.
01.06.2016 09:48 Uchwała nr XL/197/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 . w sprawie: określenia stawek podatu od nieruchomości na 2006 r.
01.06.2016 09:47 Uchwała nr XL/198/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 . w sprawie: poboru opłaty uzdrowiskowej w roku 2006.
01.06.2016 09:45 Uchwała nr XL/199/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 . w sprawie: określenia ceny skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2006 r.
01.06.2016 09:44 Uchwała nr XL/200/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 . w sprawie: określenia średniej sprzedaży jako podstawy obliczenia podatku leśnego 2006r.
01.06.2016 09:43 Uchwała nr XL/201/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 . w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na rok 2006.
01.06.2016 09:42 Uchwała nr XL/202/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 . w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2005.
01.06.2016 09:41 Uchwała nr XL/203/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 . w sprawie: odwołania Sekretarza Gminy Miejskiej Duszniki Zdrój.
01.06.2016 09:40 Uchwała nr XL/204/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 . w sprawie: określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłków celowych na ekonomiczne usamoedzielnienie.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna