Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2016 10:13 Uchwała nr XXXVI/185/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia protokołu nr 7/2005 z posiedzenia komisji konkursowej powołanej zarządzeniem nr 1 z dnia 5 stycznia 2005 r. Burmistrza Miasta do rozstrzygnięcia konkursu organizacji pozarządowych na rok 2005.
01.06.2016 10:09 Uchwała nr XXXVII/186/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 21 września 2005 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie Zielonego Stawu- Rewitalizacja terenów zielonych i ciągów spacerowych".
01.06.2016 10:08 Uchwała nr XXXVII/187/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 21 września 2005 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2005.
01.06.2016 10:06 Uchwała nr XXXIX/188/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 października 2005 r. w sprawie: zmany do uchwały nr XXVI/144/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 12 listopwada 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008.
01.06.2016 10:04 Uchwała nr XXXIX/189/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 października 2005 r. w sprawie: uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Duszniki Zdrój.
01.06.2016 10:03 Uchwała nr XXXIX/190/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 października 2005 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2005.
01.06.2016 10:02 Uchwała nr XXXIX/191/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 października 2005 r. w sprawie: wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Gminy Duszniki Zdrój.
01.06.2016 10:00 Uchwała nr XXXIX/192/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 października 2005 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności.
01.06.2016 09:58 Uchwała nr XXXIX/193/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 października 2005 r. w sprawie: realizacji zadań programu "Polski Projekt 400 Miast" w latach 2005-2007.
01.06.2016 09:55 Uchwała nr XXXIX/194/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 października 2005 r. w sprawie: przyjęcia zmian w statucie Międzygminnnego Zwązku Celowego w Kłodzku.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna