Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2016 10:29 Uchwała nr XXXIII/176/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 09 maja 2005 r. w sprawie: nadania imienia "Alei Sybiraków" deptakowi położonemu wzdłuż rzeki Bystrzyca Dusznicka w obrębie działki nr 89/4 A-1 obręb zdrój
01.06.2016 10:29 Uchwała nr XXXIII/175/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 09 maja 2005 r. w sprawie: uczczenia pamięci ofiar oraz złożenia hołdu bohaterom II wojny światowej.
01.06.2016 10:26 Uchwała nr XXXIV/177/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie: zrzeczenia się mandatu radnego.
01.06.2016 10:24 Uchwała nr XXXIV/178/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie: zmiany do uchwały nr XXX/158/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28 lutego 2005 roku.
01.06.2016 10:22 Uchwała nr XXXV/179/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2005.
01.06.2016 10:20 Uchwała nr XXXV/180/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie: Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Duszniki Zdrój na lata 2005-2011.
01.06.2016 10:18 Uchwała nr XXXV/181/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju na drugie półrocze 2005 r.
01.06.2016 10:16 Uchwała nr XXXV/182/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie: zamiaru podmisania porozumienia o współpracy pomiędzy miastami Duszniki Zdrój i Trzcianka.
01.06.2016 10:15 Uchwała nr XXXVI/183/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie: zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Duszniki Zdrój.
01.06.2016 10:14 Uchwała nr XXXVI/184/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Duszniki Zdrój.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna