Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2016 10:46 Uchwała nr XXXI/166/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: wyrażenia opinii odnośnie przedstawionego przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry projektu uchwały w sprawie likwidacji Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnoskich Górach, przy ul.Karłuszowiec 11.
01.06.2016 10:44 Uchwała nr XXXII/167/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004.
01.06.2016 10:43 Uchwała nr XXXII/168/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
01.06.2016 10:40 Uchwała nr XXXII/169/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.
01.06.2016 10:40 Uchwała nr XXXII/169/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.
01.06.2016 10:39 Uchwała nr XXXII/170/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: wynagrodzenie za pracę dla Burmistrza Miasta.
01.06.2016 10:37 Uchwała nr XXXII/171/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: przystąpienia przez Gminę Duszniki Zdrój do programu "Polski Projekt 400 Miast".
01.06.2016 10:36 Uchwała nr XXXII/172/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Remont i rewaloryzacja elewacji kamienicw Dusznikach Zdroju.
01.06.2016 10:34 Uchwała nr XXXII/173/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: opłaty administracyjnej.
01.06.2016 10:32 Uchwała nr XXXII/174/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2005.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna