Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2016 12:02 UCHWAŁA Nr XV/82/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 26 października 2007 r. W sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na lata 2007-2010".
25.05.2016 12:00 UCHWAŁA Nr XV/83/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 26 października 2007 r. W sprawie: przyjęcia Programu "Dusznicka oświata na 6".
25.05.2016 11:59 UCHWAŁA Nr XV/84/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 26 października 2007 r. W sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie roku 2007.
25.05.2016 11:58 UCHWAŁA Nr XV/85/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 26 października 2007 r. W sprawie: stawek podatku od środków transtportowych na rok 2008.
25.05.2016 11:56 UCHWAŁA Nr XV/86/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 26 października 2007 r. W sprawie: poboru opłaty uzdrowiskowej w roku 2008.
25.05.2016 11:55 UCHWAŁA Nr XV/87/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 26 października 2007 r. W sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.
25.05.2016 11:54 UCHWAŁA Nr XV/88/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 26 października 2007 r. W sprawie: gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2012 Gminy Miejskiej Duszniki Zdrój.
25.05.2016 11:53 UCHWAŁA Nr XV/89/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 26 października 2007 r. W sprawie: skargi na działania Burmistrza Miasta.
25.05.2016 11:51 UCHWAŁA Nr XV/90/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 26 października 2007 r. W sprawie: przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Dusznik Zdroju w sprawie planowanych działań zmierzających do likwidacji działalności Zakładu Opiekuńcz0-Leczniczego w Dusznikach Zdroju.
25.05.2016 11:49 UCHWAŁA Nr XVI/91/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 28 listopada 2007 r. W sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie programu restrukturyzacji pn."Planowane zmiany w strukturze ochrony zdrowia w powiecie kłodzkim".

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 następna