Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2016 12:18 UCHWAŁA Nr XIII/72/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 31 sierpnia 2007 r. W sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego.
25.05.2016 12:17 UCHWAŁA Nr XIII/73/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 31 sierpnia 2007 r. W sprawie: wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidacją Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Szczytnej oraz zespołu ratownicwa medycznego w Polanicy Zdroju.
25.05.2016 12:14 UCHWAŁA Nr XIII/74/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 31 sierpnia 2007 r. W sprawie: przyjęcia rezygnacji przewodniczącego Komisji ds. Budżetu i Finansów.
25.05.2016 12:12 UCHWAŁA Nr XIV/75/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 27 września 2007 r. W sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie programu restrukturyzacji pn. "Planowane zmiany w strukturze ochrony w Powiecie Kłodzkim".
25.05.2016 12:10 UCHWAŁA Nr XIV/76/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 27 września 2007 r. W sprawie: zakresu i formy informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego.
25.05.2016 12:09 UCHWAŁA Nr XIV/77/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 27 września 2007 r. W sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie roku 2007.
25.05.2016 12:08 UCHWAŁA Nr XIV/78/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 27 września 2007 r. W sprawie: "Programu współpracy Gminy Duszniki Zdrój z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami, jednostek samorządu terytorialnego na 2008 rok".
25.05.2016 12:06 UCHWAŁA Nr XIV/79/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 27 września 2007 r. W sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu i Finansów.
25.05.2016 12:04 UCHWAŁA Nr XIV/80/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 27 września 2007 r. W sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji ds. Budżetu i Finansów.
25.05.2016 12:03 UCHWAŁA Nr XIV/81/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 27 września 2007 r. W sprawie: zaopiniowania projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna