Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2016 12:35 UCHWAŁA Nr XI/61/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki Zdrój, obręb Zieleniec.
25.05.2016 12:34 UCHWAŁA Nr XI/63/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie: dzierżawy wieloletniej , w trybie przetargowym, nieruchomości położonej w Dusznikach Zdroju.
25.05.2016 12:32 UCHWAŁA Nr XI/64/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie.
25.05.2016 12:30 UCHWAŁA Nr XI/65/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę.
25.05.2016 12:29 UCHWAŁA Nr XI/66/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki Zdrój, Obręb Wapienniki AM-1.
25.05.2016 12:27 UCHWAŁA Nr XII/67/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 27 lipca 2007 r. W sprawie: wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.
25.05.2016 12:25 UCHWAŁA Nr XII/68/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 27 lipca 2007 r. W sprawie: złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr NK.II 0911-7/413/07 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
25.05.2016 12:23 UCHWAŁA Nr XII/69/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 27 lipca 2007 r. W sprawie: nadania imienia stadionowi sportowemu w Dusznikach Zdroju.
25.05.2016 12:22 UCHWAŁA Nr XIII/70/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 31 sierpnia 2007 r. W sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami na terenie gminy Duszniki Zdrój, obejmujący okres za lata 2005-2006, według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku.
25.05.2016 12:19 UCHWAŁA Nr XIII/71/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 31 sierpnia 2007 r. W sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie roku 2007 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna