Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.05.2016 08:59 Uchwała Nr IX/51/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju kontroli wykonania zadania p.n. "Zagospodarowanie Zielonego Stawu -Rewitalizacja terenów zielonych i ciągów spacerowych.
31.05.2016 08:58 Uchwała Nr X/52/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego sposobu zapewnienia usług medycznych mieszkańcom Dusznik Zdroju.
31.05.2016 08:57 Uchwała Nr X/53/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej.
31.05.2016 08:55 Uchwała Nr X/54/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie roku 2007.
31.05.2016 08:54 Uchwała Nr X/55/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2011.
31.05.2016 08:52 Uchwała Nr X/56/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
25.05.2016 12:40 UCHWAŁA Nr X/57/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.
25.05.2016 12:39 UCHWAŁA Nr X/58/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: uzupełnienia składu Komisji ds. Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji oraz Opieki Społecznej.
25.05.2016 12:38 UCHWAŁA Nr XI/59/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie: zatwirdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju na II półrocze 2007.
25.05.2016 12:36 UCHWAŁA Nr XI/60/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie 2007.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna