Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.05.2016 09:15 Uchwała Nr VIII/41/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracownikków placówek oświatowych w Dusznikach Zdroju nie będących nauczycielami.
31.05.2016 09:11 Uchwała Nr VIII/42/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: odwołania Sekretarza Gminy Miejskiej Duszniki Zdrój.
31.05.2016 09:11 Uchwała Nr VIII/43/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.
31.05.2016 09:09 Uchwała Nr IX/44/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
31.05.2016 09:08 Uchwała Nr IX/45/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatkóww budżecie roku 2007.
31.05.2016 09:07 Uchwała Nr IX/46/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie: powołania Sekretrza Gminy Miejskiej Duszniki Zdrój.
31.05.2016 09:06 Uchwała Nr IX/47/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Uzdrowiskowo-Wczasowej i Spraw Technicznych.
31.05.2016 09:04 Uchwała Nr IX/48/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie: uzupełnienia składu Komisji ds. Obywatelskich, Porządku Publicznego, Handlu i Usług.
31.05.2016 09:03 Uchwała Nr IX/49/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie: uzupełnienia składu Komisji ds. Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji oraz Opieki Społecznej.
31.05.2016 09:02 Uchwała Nr IX/50/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie: uzupełnienia składu Komisji ds. Budżetu i Finansów.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna