Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.05.2016 09:35 Uchwała Nr VI/31/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy lokali socjalnych.
31.05.2016 09:34 Uchwała Nr VI/32/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie: wprowadzenia minimalnych stawek czynszowych za wynajmowane lokale użytkowe.
31.05.2016 09:32 Uchwała Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki Zdrój.
31.05.2016 09:30 Uchwała Nr VI/34/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie: zmiany do Uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju na pierwsze półrocze 2007 r.
31.05.2016 09:27 Uchwała Nr VII/35/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej projektu obszaru Natura 2000 na terenie gminy miejskiej Duszniki Zdrój.
31.05.2016 09:26 Uchwała Nr VIII/36/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie roku 2007.
31.05.2016 09:25 Uchwała Nr VIII/37/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy.
31.05.2016 09:22 Uchwała Nr VIII/38/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki Zdrój, obręb Podgórze.
31.05.2016 09:20 Uchwała Nr VIII/39/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraza szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składnikow wynagrodzenia.
31.05.2016 09:17 Uchwała Nr VIII/40/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna