Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.07.2016 13:04 UCHWAŁA NR XXII/131/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia
04.07.2016 13:03 UCHWAŁA NR XXII/130/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Duszniki-Zdrój na lata 2016-2020
04.07.2016 13:02 UCHWAŁA NR XXII/129/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Duszniki-Zdrój
04.07.2016 12:58 UCHWAŁA NR XXII/128/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na II półrocze 2016 roku.
13.06.2016 14:37 UCHWAŁA NR XXI/127/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
13.06.2016 14:35 UCHWAŁA NR XXI/126/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez gminę Duszniki-Zdrój
13.06.2016 14:32 UCHWAŁA NR XXI/125/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój
13.06.2016 14:30 UCHWAŁA NR XXI/124/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki- Zdrój na rok 2016
02.06.2016 08:40 UCHWAŁA NR XX/123/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.
02.06.2016 08:38 UCHWAŁA NR XX/122/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna