Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.09.2016 10:02 UCHWAŁA NR XXIII/141/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie: uznania skargi za bezzasadną.
02.09.2016 09:54 UCHWAŁA NR XXIII/140/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie:nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Duszniki-Zdrój
02.09.2016 09:51 UCHWAŁA NR XXIII/139/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmiany w składzie Komisji ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju
02.09.2016 09:48 UCHWAŁA NR XXIII/138/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
02.09.2016 09:46 UCHWAŁA NR XXIII/137/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie:wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Duszniki-Zdrój.
02.09.2016 09:43 UCHWAŁA NR XXIII/136/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Duszniki-Zdrój
02.09.2016 09:42 UCHWAŁA NR XXIII/135/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
02.09.2016 09:30 UCHWAŁA NR XXIII/134/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki- Zdrój na rok 2016
04.07.2016 13:06 UCHWAŁA NR XXII/133/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
04.07.2016 13:05 UCHWAŁA NR XXII/132/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna