Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2016 11:55 UCHWAŁA NR XXVIII/151/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki- Zdrój na rok 2016.
03.11.2016 08:52 UCHWAŁA NR XXVII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.
03.11.2016 08:51 UCHWAŁA NR XXVII/149/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: powołania przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.
03.11.2016 08:50 UCHWAŁA NR XXVII/148/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Duszniki-Zdrój.
03.11.2016 08:47 UCHWAŁA NR XXVII/147/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2017 rok
03.11.2016 08:45 UCHWAŁA NR XXVII/146/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój
03.11.2016 08:42 UCHWAŁA NR XXVII/145/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki- Zdrój na rok 2016.
03.11.2016 08:41 UCHWAŁA NR XXV/143/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
03.11.2016 08:41 UCHWAŁA NR XXVI/144/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 6 października 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIII/98/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki-Zdrój.
03.11.2016 08:39 UCHWAŁA NR XXV/142/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki- Zdrój na rok 2016

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna