Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2017 12:36 UCHWAŁA NR XXIX/161/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2017 rok
05.01.2017 12:34 UCHWAŁA NR XXIX/160/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Duszniki- Zdrój na lata 2017 -2025.
05.01.2017 12:32 UCHWAŁA NR XXIX/159/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
06.12.2016 12:22 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: opłaty targowej i ustalenia jej wysokości
06.12.2016 12:18 UCHWAŁA NR XXVIII/157/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 04 października 2016 r. złożonej przez radnego/radną na bezczynność i nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.
06.12.2016 12:17 UCHWAŁA NR XXVIII/156/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: skargi na Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój złożonej przez Wspólnotę Mieszkaniową w Dusznikach-Zdroju.
06.12.2016 12:03 UCHWAŁA NR XXVIII/155/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, PolanicaZdrój i Szczytna
06.12.2016 12:02 UCHWAŁA NR XXVIII/154/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
06.12.2016 12:01 UCHWAŁA NR XXVIII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.
06.12.2016 12:00 UCHWAŁA NR XXVIII/152/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/126/16 z dnia 8 czerwca 2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez gminę Duszniki-Zdrój

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna