Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.03.2009 16:14 20/2009 Zarządzenie Nr 20/2009 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dusznikach Zdroju
18.03.2009 15:02 16/2009 ZARZĄDZENIE NR 16/2009 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ Z DNIA 11 MARCA 2009 R. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie roku 2009.
18.03.2009 14:04 19/2009 ZARZĄDZENIE NR 19/2009 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ Z DNIA 18 MARCA 2009 R.
13.03.2009 12:22 17/2009 Zarządzenie nr 17 /2009 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 11 marca 2009r. W sprawie: wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań przez organizację pozarządowe na rok 2009.
11.03.2009 13:35 02/2009 Zarządzenie nr 2/2009 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 21 stycznia 2009 W sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przyznania środków na realizację Rocznego Programu współpracy Gminy Duszniki Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
06.03.2009 09:50 15/2009 Zarządzenie nr 15/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 5.03.2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
05.03.2009 12:55 14/2009 ZARZĄDZENIE NR 14/2009 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ Z DNIA 27 luty 2009 r. W sprawie:zmian w planie wydatków w budżecie roku 2009.
24.02.2009 18:35 09/2009 Zarządzenie nr 09/2009 w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego
24.02.2009 17:37 08/2009 Zarządzenie nr 08/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian do zarządzenie nr 42/2003 z dnia 12.09.2003r. Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój
23.02.2009 16:55 05/2009 Zarządzenie nr 05/2009 w sprawie: taryfy dotyczącej cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Duszniki Zdrój.

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 następna