Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.04.2009 16:18 23/2009 zarządzenie nr 23/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2009
06.04.2009 14:49 27/2009 zarządzenie nr 27/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju
06.04.2009 14:31 25/2009 zarządzenie nr 25/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej w celu racjonalnego i jawnego gospodarowania funduszem zdrowotnym dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych
06.04.2009 14:27 24/2009 zarządzenie nr 24/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31.03.2009r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach- Zdroju
06.04.2009 12:39 26/2009 zarządzenie nr 26/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 02 kwietnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Budowa dróg na Miejskiej Górce w Dusznikach Zdroju"
25.03.2009 12:43 22/2009 Zarządzenie Nr 22/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 23 marca 2009r. w sprawie planu kont dla Projektu "Grzbietami gór". Projekt relaizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
24.03.2009 15:08 04/2009 Zarządzenie Nr 04/2009 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Duszniki Zdrój na rok 2009
24.03.2009 14:54 01/2009 Zarządzenie Nr 1/2009 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 08 stycznia 2009r. w sprawie szczegółowego układu wykonawczego do budżetu gminy na rok 2009
24.03.2009 13:18 21/2009 Zarządzenie nr 21/2009 Burmistrza Miasta Duszniki -Zdrój z dnia 23.03.2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
19.03.2009 11:16 18/2009 Zarządzenie nr 18/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 18.03.2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 następna